Sosiaalipsykologi aloittaa syyskuussa Palokan Fysioterapiassa

Mitä on sosiaalipsykologia? Tämä on usein se kysymys, jonka kohtaan. Ajattelen sosiaalipsykologina, että ihminen on pohjimmiltaan sosiaalinen ja monilla ongelmilla on sosiaalinen alkuperä. Ihmiseen vaikuttaa se ympäristö, jossa hän elää ja on kasvanut. Erilaiset, välillä kirjoittamattomatkin, yhteiskunnassa hyväksyttävät tavat toimia ja olla, vaikuttavat käyttäytymiseen, ajatuksiin, tunteisiin ja päätöksiin. Kulttuurin perinteet ja arvot muokkaavat ihmistä ja määrittävät, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. On vaikea kuvitella ihmiseksi kasvua ilman toisten ihmisten läsnäoloa ja ympäröivää yhteisöä, kulttuuria sekä ajanhetkeä. Se onkin kiehtova kokonaisuus, jota ei voi olla huomioimatta osana ihmisyyttä ja itseksi kasvua sekä monia kohtaamiamme ongelmia.

Aina tämä sosiaalinen ulottuvuus ei ole pelkästään myönteinen. Kohtaamme tahtomattamme ulkopuolelta asioita, joihin emme ole voineet vaikuttaa. Koemme median, sosiaalisen median, perinteiden, kulttuurin ja tapojen vaatimuksia; pitäisi olla tietynlainen, näköinen ja kokea asiat tietyllä tavalla tai oman elämän näyttäytyä tietynlaisena. Niistä voi muodostua painolastia. Ihminen alkaa hävetä, kokea riittämättömyyden tunteita ja muuttaa käyttäytymistään vaatimusten suuntaan sekä nähdä itsensä vain näiden linssien läpi. Painolasti onkin usein sosiaalista alkuperää ja sen kantaminen voi käydä raskaaksi. Erilaisista voimavaratekijöistä riippuen käsittelemme näitä haasteita eri tavoin. Toisista pääsemme sutjakkaasti eteenpäin ja toiset taas saattavat jäädä selkäreppuumme painoksi. Tässä sosiaalipsykologi voi auttaa näkemään asioita uudesta näkökulmasta, murtaa itselle haitallisia oletuksia ja toimia apuna selkärepun sisällön katsomisessa.

Vastaanotollani keskustelemme yhdessä siitä, mikä sinulle on merkittävää. Hyväksyvässä ilmapiirissä ei arvostella, vaan kunnioitetaan koettuja kokemuksia, tunteita ja ajatuksia sellaisina kuin ne ovat. Päätämme yhdessä, miten etenemme; lähdemmekö löytöretkeilemään syvemmälle vai kuljemmeko lyhyemmän reitin. Olen kanssasi oivaltamassa, rohkaisemassa ja tekemässä kysymyksiä, jotka voivat johdattaa sinut vastausten äärelle. Tukena käytämme hyväksi todettuja harjoituksia. Niitä löytyy erilaisista terapiamenetelmistä, joita voidaan hyödyntää yksilöllisellä tavalla.

Vastaanotolleni voit tulla itseäsi vaivaavan asian kanssa tai käsittelemään sellaista asiaa, johon haluaisit elämässäsi syventyä.

Tule tapaamaan ja kysy lisää!
Minut tavoittaa numerosta: 044 916 2250 Sähköpostitse: maarit.ponkanen@redita.fi Kanssasi oivaltamassa www.redita.fi