Lapsilla ja nuorilla  rasitukseen liittyvää kipua sekä vammoja esiintyy tyypillisesti jalkaterän ja polven alueella. Kasvuikäisen rasitusvamma paikantuu useimmiten sellaiseen luun kasvulinjaan (apofyysi), jonka läheisyyteen kiinnittyy jonkin ison lihaksen jänne, esimerkiksi kantapäähän tai polven etupuolelle.  Luu kasvaa lihaksia ja nivelsiteitä nopeammin aiheuttaen omalta osaltaan vetoa ja painetta lihasten kiinnitysalueille. Lasten ja nuorten nivelsiteet ja jänteet ovat vetolujuudeltaan kestävämpiä kuin heidän luutumisalueiden vetolujuus, jolloin kasvualueelle voi tulla toistuvassa rasituksessa mikroskooppisia vaurioita, jotka ajan kuluessa kasvavat laajemmiksi aiheuttaen kipua, turvotusta ja paineyliherkkyyttä.

Kasvulinjoihin kohdistuvien kiputilojen yhteydessä käytetään termejä apofysiitti sekä osteokondroosi. Apofysiitti- ja osteokondroosi-tiloihin liittyvät mm. seuraavat diagnoosinimet: Severin tauti, Osgood-Schlatterin tauti, Sinding-Larsen-Johanssonin tauti,  Freibergin tauti sekä Köhlerin tauti. Tummennetut diagnoosit ovat niitä tavallisimpia, ja niitä tavataan erityisesti urheilevilla lapsilla ja nuorilla.

Osgood-Schlatterin-taudissa on kyse etureiden ja polvilumpiojänteen välityksellä syntyvä sääriluun etukyhmyn kasvualueen ylikuormitus. Kipu liikkuessa sekä levossa, kuumotus, punoitus ja sääriluun kyhmyn kasvaminen ovat tyypillisimpiä oireita. Severin tauti on kantaluun apofysiitti, jossa akillesjänteen luoma vetorasitus ärsyttää kantaluun kasvualuetta. Tähänkin tilaan liittyy kipu liikkuessa ja levossa sekä paineluherkkyys. Tutkimuslöydöksinä on usein nilkan koukistusrajoitus, nilkan ja jalkaterän madaltuneet tai korostuneet kaarirakenteet sekä jännittynyt/ylirasittunut pohjelihaskompleksi.

Kasvavilla lapsilla ja nuorilla esiintyy alaraajoissa yleisesti myös ns. kasvukipuja sekä kuten aikuisillakin jalkaterän, polven ja lonkan alueella toimintaan liittyviä häiriöitä. Alaraajojen pituuserot ovat myös melko tavallisia, mutta kasvun myötä korjaantuvia tiloja.

Lasten ja nuorten alaraajakipujen taustalla on usein liian yksipuolisena ja määrällisesti suurena toistuva kuormitus ja esim. pallopelien osalta kovat ja nopeat pelialustat, joissa suunnanmuutokset ja spurtit aiheuttavat kovia kuormituspiikkejä rakenteisiin. Osgood-Schlatterin ja Severin taudin kaltaisten apofysiittikipujen kuntoutus perustuu suurelta osin kuormituksen hallintaan. Täyttä lepoa harvoin tarvitaan, mutta lajinomaisista suorituksista, kuten ponnistuksista ja spurteista joutuu usein pitämään taukoa. Fysioterapeutin tehtävänä on ohjata lapsen ja nuoren kuntoutusta, miettiä korvaavia harjoitteita sekä ohjata levon ja kuormituksen suhdetta. Fysioterapiaan tullessa tutkitaan lapsen ja nuoren toimintaa ja arvioidaan mm. miten keskivartalo, lantio ja alaraajat toimivat erilaisissa liikkeissä, (lajinomaiset suoritukset) mihin polvet ja nilkat suuntautuvat esim. hypystä laskeutuessa. Erilaisten testiliikkeiden perusteella saadaan tietoa mm. lihasvoimasta, tasapainosta,  liikehallinnasta sekä saadaan esiin mahdollisia puolieroja alaraajojen välillä. Löydösten perusteella kuntoutusta lähdetään viemään yksilöllisesti eteenpäin.