Fysioterapeutin kotikäynnit

1.1.2024 VOIMAAN ASTUVA KOTITALOUSVÄHENNYS
  • Laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia on tulossa kotitalousvähennyskelpoiseksi 1.1.2024 alkaen.
  • Fysioterapeutin kotikäynnit nauttivat vuonna 2024 korotettua korvattavuutta. Korotettu enimmäiskorvaus per verovelvollinen on 3500 € vuodessa. Korotus on määräaikainen. Verovuodesta 2025 alkaen korvausrajat ovat vastaavasti 40 % ja 2250 €.
  • Vuoden 2024 korotettu korvattava määrä on 60 % yritykselle maksettavasta kotona tuotetun palvelun hinnasta.
  • Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää vain kotona tehdyn työn osuus. Asiakas ei voi siis vähentää esimerkiksi matkan osuutta laskusta.
  • Vähennys koskee kotona tai vapaa-ajan asunnossa annettavaa fysioterapiaa. Terapian kohteena tulee tällöin olla verovelvollinen itse tai tämän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
  • Vähennyksen saa myös silloin, jos fysioterapialla hoidettavana on verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhemmat, ottovanhemmat, kasvattivanhemmat tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevat sukulaiset tai edellä mainittujen henkilöiden puolisot ja työ tehdään heidän käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.
  • Täysi-ikäinen lapsi voi siis ostaa kotitalousvähennettävää fysioterapiaa esimerkiksi vanhemmilleen, jos terapia annetaan vanhempien kotona tai vanhempien vapaa-ajan asunnossa.
  • Asiakas hakee kotitalousvähennyksen itse.

Jos olet kiinnostunut fysioterapeutin kotikäynneistä, olethan yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.