Urheilijan lihashuolto

Hieronta on tärkeä osa urheilijan lihashuoltoa. Hieronta suunnitellaan kunkin harjoitusjakson- ja kauden mukaan lajikohtaiset tarpeet huomioiden. Kun hieronta toteutetaan harjoituskauden tavoitteita palvellen, saadaan hieronnalla aikaiseksi mahdollisimman hyvät lähtökohdat urheilijan harjoittelulle ja kilpailulle. Alussa kartoitetaan kehon kokonaistilanne liike- ja lihastasapainotestien avulla. Jatkossa testejä tehdään tarvittaessa oireiden mukaan. Testien avulla saatu tieto auttaa kohdentamaan hieronnan tavoitteita. Hieronta antaa tietoa kudoksien senhetkisestä tilasta, esimerkiksi jännitys- ja kiputiloista, sekä kudoksissa tapahtuneista muutoksista hierontakertojen välillä. Urheiluvammojen tunnistaminen ja hoito kuuluu osana urheilijan lihashuoltoon. Tarvittaessa käytetään urheiluteippausta vammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hieroja seuraa harjoittelukuormituksen vaikutuksia kehoon ja tarvittaessa harjoitteluohjelmaa muokataan vaikutusten perusteella. Hieroja työskentelee yhteistyössä muiden urheilijan tiimin jäsenten kanssa yhteisen tavoitteen eteen.

Harjoituskauden mukainen hieronta

Peruskuntokausi:

Hieronnassa otetaan huomioon mitä osa-aluetta kulloisellakin treenillä kehitetään ja miten ne kuormittavat kehoa. Jos vuorossa on kova viikko, hierontakerrat ovat lyhyitä noin 15-30min. ja hieronta on kevyttä. Kevyellä viikolla käsittelyaika on pidempi noin 45-90min. ja hieronta on muokkaavampaa sekä rasittavampaa.

Kilpailuun valmistava kausi:

Hieronnassa keskitytään suoritukseen osallistuviin lihaksiin ja hieronta-aika lyhenee maximissaan 45 minuuttiin. Kovilla viikoilla hieronta on kevyttä ja palauttavaa, kevyillä viikoilla muokkaavampaa. Urheilijan on hyvä tehdä aktivoivia liikkeitä aina hieronnan jälkeen, jotta hermosto palautuu aktiiviseksi seuraavia treenejä varten.

Kilpailukausi:

Hieronnassa painopiste on lajilihaksilla ja käsittelyaika lyhyttä. Valmistavaa ja palauttavaa hierontaa tehdään, jos siitä on kilpailuun valmistavalla kaudella havaittu olevan hyötyä. Käsittely keskittyy myös mahdollisten vammojen hoitoon. Hieronnan jälkeen on hyvä tehdä hermostoa aktivoivia harjoitteita.

Ylimenokausi:

Hieronnassa keskitytään isoihin kokonaisuuksiin ja mahdollisiin vammojen hoitoon. Tällä kaudella on tarkoitus palauttaa lihaksisto lepotasolle, jolloin käsittely voi olla kuormittavampaa ja ajallisesti pidempi kestoista.

Katso vapaat ajat ja varaa omasi (ajanvarauksessa hieronta)