Olkapään alueen kiputilat ovat hyvin yleisiä. Olkanivel on kehomme liikkuvin nivel ja tarvitsee toimiakseen vahvan lihasten tuen. Olkapääkivut alkavat usein pikkuhiljaa. Syitä kipuihin voivat olla mm. limapussien ärtyminen, lihasten jänteiden ärsytystilat, kapselirakenteen jäykistyminen (jäätynyt olkapää), erilaiset kulumamuutokset sekä vammaperäiset syyt.

Olkaniveltä tukevat syvimmät lihakset jänteineen muodostavat kiertäjäkalvosimeksi kutsutun kokonaisuuden. Tämän syvän lihasrakenteen tärkeä tehtävä on tukevoittaa olkaniveltä ja hyvin toimiessaan lihakset ikään kuin ”imevät” olkaluun pään paremmin nivelkuoppaan.

Kun kiertäjäkalvosin toimiin hyvin, pääsevät mm. olkalihas (m. deltoid), sahalihas (m. serratus), epäkäs (m. trapezius) ja muut pintalihakset paremmin liikuttamaan ja ohjailemaan olkaniveltä ja lapaluuta. Usein olkapään kiputilojen taustalla on edellä mainittujen lihasten huono lihasvoima sekä hartian, olkapään ja lapaluun virheelliset asentotottumukset ja liikemallit.

Lihasten oikea-aikainen syttyminen ja toimintajärjestys käden koko liikeradalla on tärkeää. Fysioterapiassa tätä lihasten syttymistä, toimintaa ja voimaa voidaan tutkia erilaisilla liike- ja lihastesteillä. Testien avulla pystytään löytämään kipua aiheuttavat tekijät.

Olkapään toimintaan vaikuttaa myös rintarangan liikkuvuus sekä keskivartalon lihastoiminta, joten usein liikkuvuuden ja lihastoiminnan tutkiminen laajentuu myös näille alueille.

Olkanivelten leikkaushoitoja on vähennetty viime vuosina reilusti. Fysioterapian kipua vähentävä vaikutus olkanivelen kiputiloihin on todettu tutkimuksilla erittäin hyväksi. Kuntoutuksessa tärkeää on löytää asiakkaalle oikeanlaiset yksilöidyt harjoitteet. Harjoittelujakson tulisi olla tarpeeksi pitkä (usein minimissään 3-6kk), jotta lihasvoiman kasvua ehtii tapahtua. Harjoittelun tukenavoidaan käyttää erilaisia manuaalisia käsittelyjä, akupunktiota tai sähkökipuhoitoja.