Meiltä on kysytty, mitä fysioterapia on erilaisissa vaivoissa/ ongelmissa. Seuraavissa kirjoituksissa käymme läpi ajatuksiamme eri vaivojen fysioterapiasta. Ensiksi yleisesti MITÄ FYSIOTERAPIA ON? 😊

Fysioterapialla pyritään kivun vähentämiseen sekä kehon liikkeen ja liikkuvuuden parantamiseen ja tasapainottamiseen. Liikkeen ja liikkuvuuden parantamisen/tasapainottamisen kohteita voivat olla esim. tietyt lihakset, yksittäiset nivelet (esim. olkapää, rangan nivel) tai jopa koko kehon toiminta.
Fysioterapia aloitetaan tilanteen kartoituksella eli keskustelulla ja erilaisilla testeillä (mm. nivelten liikkuvuus, lihasten toiminta). Tarkoitus on saada käsitys oireista ja niihin johtaneista syistä, jotta olisi mahdollista kohdistaa fysioterapia myös ongelman aiheuttajiin eikä pelkästään oireisiin.
Fysioterapian menetelmiä ovat esimerkiksi aktiiviset harjoitteet, manuaaliset/käsin tehtävät käsittelyt (mm. nivelten käsittelyt, erilaiset hierontakäsittelyt), akupunktio, elektroterapia, teippaukset.

Usein fysioterapiaan tullaan vasta kipujen ilmettyä, mutta fysioterapiaan voi tulla myös ennaltaehkäisevästi. Esimerkiksi paljon liikkuvat tai urheilevat ihmiset voisivat hyötyä lihasten toiminnan kartoituksesta. Lihastoimintakartoituksessa liiketestien avulla selvitetään lihasten yhteistoimintaa ja mahdollisia riskikohtia rasitusvammoille.

Jos kuitenkin kipu on päässyt yllättämään, kannattaa fysioterapiaan hakeutua nopeasti, etteivät kivut pääse kroonistumaan ja hankaloitumaan. Fysioterapiaan voi tulla ilman lääkärin lähetettä, jolloin yleeensä hoitoonpääsy käy nopeammin.