Niska-hartia kivut ovat hyvin yleisiä. Jopa 70% ihmisistä kokee niskakipuja jossain elämänsä vaiheessa. Kipu voi olla hyvinkin paikallista tai se voi säteillä hartiaan, lapaan tai ylärajaan. Niskavaivat voivat oireilla myös päänsärkynä, huimauksena tai yläraajan puutumisena.

Fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan syihin, joiden vuoksi niska oireilee. Haitallisten asento- ja liiketottumusten tunnistaminen ja korjaaminen ovat fysioterapiassa ensiarvoisen tärkeää mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.
Esimerkki: Vatsarutistusten aikana tuntuu ja sattuu ainostaan niskaan. Liikemallia havainnoitaessa huomattiin, että vatsalihasharjoitusta tehdessä asiakas työnsi ensisijaisesti päätä/leukaa eteenpäin ja sen jälkeen vasta otti vatsalihakset kunnolla käyttöön. Kun virheellinen liikemalli korjattiin eli pää pysyi kontrolloidussa ja hyvässä asennossa, alkoi liike tuntua vatsalihaksissa, missä sen pitäisikin tuntua. Niskassa ei enää kipua ollut.

Kipu myös helposti muuttaa lihasten toimintajärjestystä ja se saattaa johtaa esimerkiksi niskan jäykistymiseen ja väsymiseen. Aktiivisten harjoitusten tarkoitus on palauttaa normaali lihastoimintajärjestys, hallinta sekä lisätä lihasvoimaa. Manuaalista terapiaa, akupunktiota, teippausta, lepoasentoja sekä esim. tukikauluria voidaan käyttää tukihoitoina kipuoireiden vähentämiseksi.