Tämän kirjoituksen aiheena on vatsalihasten erkauma. Tyypillisesti vatsalihasten erkauma mielletään synnyttäneiden naisten oireeksi, mutta vaiva on yleinen myös miehillä. Vatsalihasten erkaumaan altistavia tekijöitä ovat muunmuassa raskaus, ylipaino sekä vammat ja leikkaukset vatsan tai selän alueella. Oiretta esiintyy myös kovaa lihaskuntoharjoittelua tekevillä miehillä ja naisilla, mikä saattaa tulla yllätyksenä monille.

Vatsalihasten erkaumalla tarkoitetaan keskellä vatsaa pystysuunnassa olevan jännesauman ylivenymistä. Tähän jännesaumaan kiinnittyvät kaikki vatsalihaksemme. Jännesauman tärkein tehtävä on toimia voiman välittäjänä kehomme oikean ja vasemman puolen välillä. Normaalisti tämä jännesauma on noin 2 senttimetrin levyinen. Ylivenyttyessä sauma voi venyä jopa yli 10 senttimetrin levyiseksi. Jos jännesauma on ylivenyttynyt, eivät vatsalihakset pysty toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vatsalihasten erkauman erottaa joko sillä, että vatsalihaksia jännittäessä keskelle vatsaa jää syvä kanjoni. Toinen, yleisempi merkki, on että keskelle vatsaa nousee pitkä kohouma, niinsanottu patonki. Tämä kohouma aiheutuu siitä, kun vatsaontelon sisäinen paine suuntautuu ulospäin kohti jännesaumaa. Normaalisti paineen pitäisi suuntautua sisäänpäin. Tyypillisesti erkauma esiintyy voimakkaissa ponnistuksissa; sängyltä suoraan ylös noustessa vatsalihaksilla rutistaen, raskaissa nostoliikkeissä sekä raskaissa vatsalihasharjoitteissa.

Vatsalihasten erkauma voi olla monilla täysin kivuton vaiva, ja monet mieltävät sen vain kosmeettiseksi haitaksi. Pitkään jatkuessa erkauma kuitenkin altistaa alaselkäkivuille. Se voi myös olla yhteydessä virtsankarkailuun, sillä lantionpohjan lihasten toiminta linkittyy vahvasti vatsalihasten ja pallean toimintaan.

Suurimmalla osalla synnyttäneistä naisista vatsalihasten jännesauma palautuu entiselleen parin kuukauden aikana synnytyksen jälkeen. Osalla se ei palaudu itsestään ennalleen, vaan tarvitaan sopivanlaista vatsalihasten ja lantionpohjan lihasten harjoittelua, että jännesauma palautuu normaaliksi.

Mikäli vatsalihasten erkaumaa esiintyy, olisi syytä välttää liikkeitä, joissa se pahenee. Konttaus- tai punnerrusasennossa olemista kannattaa myös välttää, kunnes jännesauma on saatu palautettua normaalin levyiseksi, sillä vatsanpeitteet venyttävät jännesaumaa näissä asennoissa. Usein lähdetään liikkeelle jännesauman aktivointiin keskittyvillä harjoitteilla. Tällainen harjoite voi olla esimerkiksi hallitusti tehty vatsarutistusliike. Kuntoutuksen tavoitteena on saada vatsaontelon paine kohdistumaan oikeaan suuntaan, eli sisäänpäin, sekä opetella jännesauman aktivoiminen ja saada se jäntevämmäksi.Tavoitteena on myös voiman lisääntyminen keskivartalossa sekä uusien toimintamallien opettelu keskivartalon käytössä. Tarpeeksi pitkä ja maltillinen kuntoutusjakso on avainasemassa tässäkin vaivassa.