Purentaelinten erilaiset toimintahäiriöt tarkoittavat leukaniveleen ja purentaan liittyvien kudosten häiriöitä ja kiputiloja. Purentaelinongelmien hoidon tarve on arvioiden mukaan 7–9 % Suomalaisista. Useiden tutkimusten mukaan oireiden esiintyvyys on kuitenkin jopa 25–50 %. Purentaelinongelmien oireiden aiheuttajia voivat olla esimerkiksi bruksismi eli yö- tai päiväaikainen hampaiden yhteen purenta, erilaiset vammat, iskut päähän tai leukaan, isot hammastoimenpiteet ja virheellinen purenta.

Purentaelinongelmiin katsotaan liittyvän monenlaisia oireita. Kasvojen alueen oireet voivat ilmentyä päänsärkynä, kasvojen arkuutena, pistelynä, puutumisena, kirvelynä, näön häiriöinä tai kipuna silmien takana/alla. Kaulan alueen oireet ilmenevät usein palan tunteena kurkussa, yskänä, käheytenä tai kipuna nielaistaessa. Korvan alueen oireita voivat olla tinnitus, korvien lukkiutuminen, korvakipu ja korvan naksuminen. Muina oireina voi esiintyä myös suun rajoittunut avautuminen, puhevaikeudet, leukanivelen äänet, leukanivelen ja purentalihasten kipu, purentajäljet poskissa, hampaiden arkuus, huimaus ja äänentuoton ongelmat.

Purentaelinfysioterapiassa käsitellään yksilöllisen tarpeen mukaan vatsan alue, rinta- ja kaularangan alue, pään alue sekä purentalihakset suun ulkopuolelta ja sisäpuolelta. Tarvittaessa asiakkaalle ohjataan hengitysharjoituksia sekä kielen ja/tai leukanivelen harjoitteita.

Purentaelinfysioterapiasta ja -hieronnasta voi olla apua myös kuorsaukseen, uniapneaan ja migreeniin. Kuorsauksen ääni syntyy, kun kieli painuu nieluun ja tukkii hengitystä. Kielen normaali paikka on ylähampaiden takana kitalaessa, jossa sen pitäisi pysyä myös yöaikaan. Kieltäkin voi treenata ja siitä voi olla apua kuorsauksen vähentämiseen. Kun nielu tukkeutuu täysin, syntyy hengityskatkos. Usein toistuva ja pitkään jatkunut hengitysteiden tukkeutuminen aiheuttaa uniapneasairauden. Purentaelinfysioterapiasta ja -hieronnasta voi saada apua myös uniapneaan. Migreenin tyyppistä päänsärkyä saattaa aiheuttaa myös tietyt ulkoiset tekijät, kuten lihasperäiset syyt, joita purentaelinfysioterapialla ja -hieronnalla voidaan hoitaa. Monelle migreenipotilaalle purentalihasten hieronta on ollut toimiva apukeino migreenin oireiden vähentämiseksi.