Sarkopenialla tarkoittaa lihasten häiriötilaa, jossa lihasmassa ja -voima etenevästi heikkenevät. Aiemmin käytettiin usein termiä ‘lihaskato’, joka ymmärrettiin kirjaimellisesti ikääntymiseen liittyväksi lihasmassan vähenemiseksi ja tämän aiheuttamaksi terveyden ja toimintakyvyn heikentymiseksi. Lihaskato viittaa kuitenkin vain yhteen sarkopenian ilmentymistä ja sarkopeniassa lihasmassan lisäksi heikkenee myös lihasten voima ja suorituskyky. Se altistaa etenkin iäkkäät henkilöt kaatumisille, toimintakyvyn heikentymiselle, hauraus-raihnausoireyhtymän eli gerastenian kehittymiselle ja kuolemalle.  

Merkittävin sarkopenialle altistava tekijä on ikä, sillä lihasmassa pienentyy 50 ikävuoden jälkeen noin prosentin vuosivauhtia. Suuremmassa riskissä ovat naiset, sillä vaihdevuosi-iän ylittyessä hormonaaliset muutokset lisäävät lihasmassan vähentymistä. Yli 80-vuotiaista sarkopeniaa voidaan todeta jo puolella ja se voidaan helpoiten todeta mittaamalla käsien puristusvoima ammattilaisen toimesta. Alhainen kehon painoindeksi on usein yhteydessä heikompaan lihasvoimaan, mutta sarkopeniaa voidaan todeta myös ylipainoisilla henkilöillä. Tällöin puhutaan sarkopeenisesta lihavuudesta ja sen on osoitettu olevan yhteydessä muun muassa valtimotaudin riskitekijöihin, kuten diabetekseen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin ja krooniseen matala-asteiseen tulehdustilaan. Osteoporoosin eli alentuneen luuntiheyden ja sarkopenian yhdistelmästä puolestaan käytetään nimitystä osteosarkopenia. Silloin sarkopenia lisää kaatumisriskiä ja osteoporoosi murtumariskiä.  

Liikunta ja erityisesti lihasvoimaharjoittelu ovat ensiarvoisen tärkeitä lihasmassan ja -voiman sekä sen myötä liikunta- ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Suositusten mukaan suuria lihasryhmiä tulisi kuormittaa vähintään kaksi kertaa viikossa vastuksilla, jotka vastaavat 60-80 %:a henkilön yhden toiston maksimisuorituksesta. Harjoittelu kannattaa aloittaa ammattilaisen ohjeistamana ja kiinnittää aina huomiota turvalliseen suoritustekniikkaan. Lihasten voiman heikkenemisen lisäksi iän myötä vähenee myös lihasten teho eli kyky nopeisiin suorituksiin. Sen vuoksi viikoittaisen harjoittelun tulisi sisältää myös nopeusvoimaharjoittelua, jossa liikkeet suoritetaan nopeasti kevyellä kuormalla. Lihasten voimantuottoteho vaikuttaa suoraan tasapainoon ja kaatumisten ehkäisyyn. Tätä ominaisuutta kehittävät myös esimerkiksi nopeita suunnanmuutoksia sisältävät pallopelit ja tanssit. Ikä ei ole este lihasten kehittymiselle harjoittelun seurauksena.  

Sarkopenian ehkäisyssä ja hoidossa merkittävässä roolissa on myös ravitsemus ja erityisesti riittävä energian ja proteiinin saanti. Vain riittävällä ravinnolla voidaan ylläpitää ja kasvattaa lihasmassaa sekä tukea lihasten toimintaa. Ylipainoisen mutta heikon lihasvoiman omaavan henkilön laihduttamiseen olisi hyvä saada ammattilaisen tukea, sillä laihduttaminen käy usein myös lihasmassan kustannuksella ja tämä voi johtaa jopa lähtötilannetta huonompaan toimintakykyyn. Vanhuusiän sarkopenian ehkäisy voidaankin nähdä elämänmittaisena projektina ja tätä tukemaan tarvitaan liikunnan, ravitsemuksen ja painonhallinnan optimaalinen yhdistelmä.