Fysioterapia  

 

enintään 30 min
hinta 45 € 
kelan korvaus lähetteellä 4 €
omavastuu 41 €
enintään 45 min
hinta 51 €
kelan korvaus lähetteellä 6 €
omavastuu 45 €
enintään 60 min
hinta 58 €
kelan korvaus lähetteellä 8 €
omavastuu 50 €

Toimistomaksu/ fysioterapiasarja 15 € (sisältää yhden hoitopalautteen)
Hoitopalaute 15 €

Fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Käytössämme on Kelan suorakorvausmenetelmä.

Akupunktio

Akupunktio (sis. neulat)

51 € 

Hieronta

30 min
32 € 
5x30 min
150 €
45 min
39 €
5x45 min
185 €
60 min
46 €
5x60 min
220 €
90 min
60 €
5x90 min
290 €

Kinesioteippaus hieronnan yhteydessä 3€

Kuumakivihieronta

45 min
49 €
 
 
60 min
56 €
 
 
90 min
70 €  
 
 

Hieronta fasciaraudalla

30 min
40 €
 
 
45 min
47 €
 
 
60 min
54 €
 
 

Saman päivän aikana tehdyistä peruutuksista ja peruuttamattomista ajoista perimme hoidon hinnan.

Tuotteet

Vartalotyyny
Tyynyliina
Mutjutin

 

25€
12€
14,90€

HENKILÖTIETO-REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:
Palokan Fysioterapia y-tunnus: 1171832-5
Olavintie 1, 40270 Palokka

Rekisteristä vastaava henkilö:
Mari Vääränen

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:
Palokan Fysioterapian asiakasrekisteri

Rekisteri on yhteisrekisteri ja samaan järjestelmään tallennetaan seuraavien yrittäjien asiakastiedot:

  • Fysioterapeutti Kari-Pekka Sirkka  y-tunnus: 2833085-3
  • Tihita, koulutettu hieroja Titta Penttinen y-tunnus: 2790395-5
  • Fysio Ansku, fysioterapeutti Anna-Maija Teppo y-tunnus: 2930198-2

Rekisteri sisältää asiakkaan henkilötiedot, käynti-, hoito- ja tutkimustiedot. Nämä tallennetaan Diarium asiakastietojärjestelmään, jota ylläpitää FNS Oy. Diariumin kautta tiedot välittyvät Potilastiedon arkistoon sekä asiakkaan Omakantaan fysioterapian osalta. Sähköisestä potilastietojärjestelmästä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma, johon kaikki yllämainitut yritykset ja yrittäjät sitoutuvat.

Henkilötietorekisteristä informoidaan asiakasta henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, palveluiden laskutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Rekisteriin tallennetut tiedot:
Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Henkilötiedot kootaan asiakkaalta itseltään ja mahdollisilta muilta hoitoketjuun tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilta tahoilta.
Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella (suostumuksia, lupia ja kieltoja voi hallinnoida Omakanta-palvelussa) tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Rekisterin suojauksen perusteet:
Henkilötietoja käyttävät vain asianomaisen asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Henkilökunnan käyttöoikeudet asiakastietorekisteriin ovat määritelty siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä vaativat.

Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Sähköisen rekisterin suojauksesta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Rekisterin tietojen säilytysaika:
Rekisterin tiedot säilytetään Laki potilaan asemasta ja oikeuksista- mukaisesti (785/92).

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti paikan päällä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkistuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna ajankohtana. Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopioituna.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys asiasta.