Fibromyalgia on sairaus, joka aiheuttaa kipua lihaksiin ja sidekudoksiin. Muita oireita ovat esimerkiksi uupumus sekä erilaiset neurologiset ja psyykkiset oireet. Taudinkuva vaihtelee yksilöllisesti eri ihmisten välillä.

Tarkkaa syytä fibromyalgian puhkeamiselle ei tiedetä. Arvellaan, että se johtuu keskushermostoperäisestä kivun säätelyhäiriöstä ja autonomisen hermoston epätasapainosta. Yleensä fibromyalgiaan sairastuneilla ihmisillä on voinut olla pitkäaikaista stressiä sekä muita pitkään jatkuneita kuormitustekijöitä elämässään.

Tyypillisin oire fibromyalgiassa on eri puolilla kehoa tuntuva, lähes jatkuva kipu. Kivun paikka ja voimakkuus vaihtelevat. Lihakset, erityisesti niiden jännealueet, ovat paineluarkoja. Fibromyalgia ei kuitenkaan aiheuta kehossa tulehdusta tai kudosvaurioita.

Fibromyalgiaa ei voi parantaa, mutta oireita pystytään vähentämään. Tärkeimpiä itsehoitokeinoja ovat liikunta, unen laadun kohentaminen, stressitekijöiden hallinta sekä mahdollisen ylipainon laihduttaminen. Sekä aerobisen liikunnan, kuin myös lihasvoimaa kehittävän liikunnan, on tutkimuksissa todettu vähentävän fibromyalgiaan liittyviä oireita. Liikunta kannattaa aloittaa varovasti, kehon reaktioita kuunnellen.

Oireisiin saa helpotusta myös fysioterapiasta ja hieronnasta. Hoidon suunnittelu etenee yksilöllisesti eri hoitomuotoja kokeillen, sillä fibromyalgiaa sairastavat ihmiset reagoivat eri tavoin eri hoitomuotoihin. Erityisesti fasciakäsittely on käytännön kokemuksemme mukaan tehokas hoitomuoto fibromyalgikoille. Akupunktio on myös tehokas kivun lievittäjä, ja monet fibromyalgikot käyvätkin säännöllisesti akupunktiossa. Hengitysharjoitteet ovat hyvä lisä fibromyalgian hoidossa, sillä niiden avulla on mahdollista rauhoittaa ylivirittynyttä autonomista hermostoa. Parhaat tulokset fibromyalgian hoidossa saa yleensä liikunnan ja passiivisten hoitojen (fasciakäsittely, akupunktio) yhdistelmällä.